Komitet organizacyjny:

xzzz

  • Maciej Borzyszkowski
  • Agata Dębek
  • Nicola Łazarów
  • dr Sławomir Jabłoński (przewodniczący)
  • Elżbieta Szafraniec
  • Jan Pigoński
  • Julia Pradelok